Română  |  English
Prima
Contact
Harta
Chestionar
Considerati ca aportul D-tra este important pentru edificarea unei societati democratice?.
Sigur da
cred ca da
sigur nu
cred ca nu
Nu vad cum
Nu stiu
Votează
Arhiva
Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul IDIS Viitorul - Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
 
European Leadership Program
Democracy Debate
In calea spre Parlament
Prima / 2008 / Ştefăniţă Ion
Ştefăniţă Ion // Publicatii (0)

Email: moldovean29@yahoo.com
  

 

Poziţia şi locul de muncă:

 

 • septembrie 2003 – prezent, cercetator ştiinţific stagiar, Secţia Ştiinţele Naturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Moldova.

 

Studii post-universitare:

 

·  2003-2004 – masterat, Facultatea de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din m. Chişinău, balul mediu – 9,5, Teza de master: Istoria oraşului Leova, perioada interbelică (studiu istorico etnografic)

· 2004 - prezent – Doctorat în Istorie, Catedra Istorie Universală,  Facultatea de Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Teza de doctorat: Problema dunăreană în prisma relaţiiilor internaţionale,(1948 – 1960)

· 2005 – 2006 – master profesional, Patrimoniu, Universitatea „Via Domitia”, Perpignan, Franţa.Teza de master: Conservation  et restauration des œuvres d’art” 

 

Studii universitare:

 

·   2003-prezent–Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Dreptul Public.

·  1998–2002–Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Moldova, balul mediu–9,01,licenţiat în istorie şi etnografie, Licenţa “Istoria oraşului Leovai(studiu istorico-etnografic).

 

Studii preuniversitare:

 

·   1986–1997 – Şcoala medie din oraşul Leova, (absolvită cu media 8, 7.)

·   1997-1998-studii liceale, Liceul Teoretic „Constantin Spătaru”, bacalaoreat în ştiinţe socio-umane(6,8/10)

 

 

 

 

 

Interesul Ştiinţific:

 

1.Protecţia patrimoniului, informare si punere in valoare.

2.Muzeografie, Conservare preventivă.

3.Istoria şi regimul juridic pe rîurile europene Rhin–Main–Dunărea.

 

 

Publicaţii personale:

 

 • Protecţia patrimoniului: Perspective şi politici. ( Studiu comparativ ), 2007, (6 col. a).

 • Dunărea  fluviu european şi problemă europeană  în buletinul  informativ INFOHIS, 2005, Nr 3(27). Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova. (0,2 col. a.).

 • Convenţia dunareană privitor la regimul de navigaţie august 1948, în Revista de ştiinţe socio-umane, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Nr 2(3) 2006. (0,8 col. aut.).

 • Cadrul juridic al navigaţiei pe Dunăre în Analele Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,februarie, 2007.( 0,3 col. aut.).

 • Civilizaţia şi cultura satelor de pe malul rîurilor Nistru, Prut şi Răut, în culegerea ştiinţifică Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional. 2007, pag. 165. ( 0,4 col. aut.).

 • Rolul apelor curgătoare în viaţa satelor basarabene, în culegerea Natura şi sănătatea în tradiţiile populare, pagina 125, 2007. ( 0,4 col. aut.).

 • Catalogul internaţional Experienţa Fotografică Internaţională a Monumentelor, ed XII, 2007. pag 140. ( 0,1 col. aut.).

 • Protecţia patrimoniului: Realitate şi perspectivă, conferinţa ştiinţifică MNEIN, 16 octombrie 2007. (0,5 col. aut. ).

 • Catalogul internaţional Experienţa Fotografică Internaţională a Monumentelor, ed XIII, 2008. pag 176-180. ( 0,1 col. aut.).

 • Participarea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei la Programul Internaţional „Situaţiile de Urgenţă pentru Muzee”,Buletin Ştiinţific, Revistă de Etnografie,Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, Nr 7(20), Chişinău 2007(0,8 col. aut.)

 • Comisia Europeană a Dunării în Analele Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,februarie, 2008.( 0,3 col. aut.).

 

 

 

 

 

Stagii profesionale:

 Franţa – 2002, 2005-2006, 2007, 2008; Belgia – 2002, 2006, 2007, 2008; România – 2003; Ucraina – 2000, 2006; Macedonia –   2007;  Slovacia – 2002;  Austria- 2002;  Italia – 2002;  Spania -2002;  Olanda – 2002.

 

Limbi vorbite:

Româna – natală; Rusa– fluent; Franceză– fluent; Engleză – începător; Germană –începător.

 

Computer:

 

Experienţă în Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, etc.

 

 

Activităţi extra-curriculare şi profesionale:

 

1999 iunie – august, stagiul etnografic în oraşul Leova

2000, 1-7 iulie,stagiul de formare pentru studenţi, „Cetăţenia si Educarea Drepturilor Omului la Universitate”. Liga Studenţilor UPS „Ion Creangă”, Centrul de informare a Consiliului Europei.

2000 10 iulie -1 august,cercetările arheologice in satele Măşcăuţi, Butuceni, reg. Orhei.

2000 1-14 august, Şcoala de Vară „ Tineretul şi protecţia patrimoniului: realităţi şi perspective”.

2000 septembrie-noiembrie, seminarile locale în vederea protecţiei patrimoniului,s. Căpriana-Saharna-Ţipova.

2000 9-11 noiembrie, simpozion „Dinamica identităţii studenţeşti in Europa sec.XX  ANTIM.

2000-2002 – Liderul sindical, Facultatea de Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

2001 mai-septembrie, stagiul în Centrul Internaţional de Copii „Artek”, Crimeea,Ucraina.

2000-prezent, membru al Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova

2002 ianuarie-februarie, practica de stat, Liceul român-francez „Gheorghe Asachi”.

2002 februarie-august, participant la Şcoala Tinerilor Lideri Politici, Asociaţia pentru Democraţie Participativă.

2006  10-17 decembrie, cercetarea în cadrul Arhivei Organelor de Stat, Chiev, Ucraina.

2006  noiembrie, cercetare la Arhiva Diplomatică, Ministerul Afacerilor Externe, Paris, Franţa

2006  iunie-august, stagiul profesional Patrimoniu în Muzeul Charlier, Bruxelles, Belgia.

2007 iulie-august, cercetare la Arhiva Diplomatică, Ministerul Afacerilor Externe, Paris, Franţa

2007 ianuarie-prezent, coordonator de proiect la nivel naţional Experienţa Fotografică Internaţională a Monumentelor, organizat sub egida Consiliului Europei, Expoziţii Foto- Alianţa Franceză, aprilie 2007(naţională), Centrul Expoziţional Constantin Brăncuşi, octombrie 2007(internaţională), aprilie 2008(naţională).

2007 Ianuarie – prezent coordonator de proiect, nivel naţional:Teamwork for Integrated Emergency Management (TIEM)” in South East Europe, UNESCO, ICOM, ICCROM.

2008 Februarie – prezent, Bursier BTD, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” “Leadership European şi instruire politică pentru tineri motivaţi din Republica Moldova”

2008 aprilie-mai, prezent in cadrul conferinţelor interuniversitare, în cadru IDIS „Viitorul”.

 

2008 14-20 iulie, participant la Université d'été Marseille, La Meditterranee, espace de dialogue interculturel,  organizat de Association Jeunes Décideurs Europe.

2008  20 iulie-15 octombrie, stagiul cultural în cadrul Asociaţiei EURASIA FOCUS, Bruxelles, Belgia.

2008     23-24 octombrie, sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice MNEIN, Reafirmarea valorilor de patrimoniu periclitate în perioada de tranziţie. Noi abordări ştiinţifice. Comunicarea: Strategii moderne de informare şi valorificare a patrimoniului cultural,

 

Premii şi menţiuni:

 

1.      Diploma pentru participare activă în cadrul proiectului „Tineretul şi protecţia patrimoniului:  realităţi şi perspective” , 2000.

2.      Certificat de participare activă stagiul de formare pentru studenţi, profesori „Cetăţenia şi Educarea Drepturilor Omului la Universitate”. Organizată de Liga Studenţilor UPS „Ion Creangă”, Centrul de Informare a Consiliului Europei,2000.

3.      Certificat de participare la stagiul profesional Muzeul Charlier, Bruxelles, Belgia, 2006.

 

4.      Certificat de participare în cadrul Proiectului „Eu votez” organizat de „ONG RESURSE”, 2005, Ambasada SUA.

5.       Diploma pentru participare activă în cadrul proiectului:“Teamwork for Integrated Emergency Management (TIEM)” in South East Europe Partea I, 2007. UNESCO, ICOM, ICCROM, The Getty Conservation Institute.

6.      Diploma pentru participare activa  Université d'été Marseille, La Meditterranee, espace de dialogue interculturel iulie 2008; organizat de Association Jeunes Décideurs Europe.

7.      Certificat  pentru participare activa in cadrul stagiului cultural EURASIA FOCUS Bruxelles. Belgia. August  2008

8.      Certificat pentru participare activă în cadrul proiectului:“Teamwork for Integrated Emergency Management (TIEM)” in South East Europe Partea II, 2008. UNESCO, ICOM, ICCROM, The Getty Conservation Institute

 
Prima / 2008 / Ştefăniţă Ion
 
Prima
Contact
Harta
Vizitatori : 389077
Constituţia BTD | Despre Proiect | Cursuri de Instruire | Cercetare BTD | Evenimente | Publicaţii | Biblioteci | Autori | Links | Forum
Sus
Copyright © 2018 IDIS Viitorul -Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
Toate Drepturile Rezervate
Adresa : Chişinău, MD2005,
str. Iacob Hâncu 10/14
Tel. +373 22 21 09 32,
+373 22 21 36 32,
+373 22 22 71 30
Fax +373 22 27 67 86
Creat de Trimaran