Română  |  English
Prima
Contact
Harta
Chestionar
Considerati ca aportul D-tra este important pentru edificarea unei societati democratice?.
Sigur da
cred ca da
sigur nu
cred ca nu
Nu vad cum
Nu stiu
Votează
Arhiva
Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul IDIS Viitorul - Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
 
European Leadership Program
Democracy Debate
In calea spre Parlament
Prima / 2008 / Donea Ion
Donea Ion // Publicatii (0)

Email: doneai@yahoo.com
Tel.: 069610028

Studii

Instituţia    Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău
Perioada    Septembrie 2007 – prezent
Calificarea    Relaţii Internaţionale, masterand

Instituţia    Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”, Cahul
Perioada    Septembrie 2001 - Iunie 2005
Calificarea    Istorie

Alte studii/cursuri relevante:
Instituţia/Organizatori    PNUD, AL 21 Moldova, Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova
Perioada    Iulie 2003
Calificarea/Domeniu de specializare    Şcoală de vară „Tinerii Schimbă Lumea” (certificat)

Instituţia/Organizatori    Programul de Instruire şi Acces la Internet (IATP)
Perioada    Martie 2003
Calificarea/Domeniu de specializare    Absolvirea cursului de studiere a calculatorului cu titlul MS Window, Internet, E-mail (certificate)

Instituţia/Organizatori    PNUD Moldova
Perioada    Mai – iunie 2005
Calificarea/Domeniu de specializare    Curs de instruire “Strategii şi Metode de promovare a drepturilor omului” (certificat)

Instituţia/Organizatori    Centrul Naţional de Resurse pentru Lucrătorii de Tineret (CNRLT)
Perioada    Septembrie – noiembrie 2005
Calificarea/Domeniu de specializare    Facilitator în Planificare Strategică (certificat)

Instituţia/Organizatori
    Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
Perioad
a   Noiembrie – decembrie 2005
Calificarea/Domeniu de specializare    Curs de perfecţionare a calificaţiei “Administrarea publică şi integrarea socială a tineretului” (certificat)

Instituţia/Organizatori    Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (METS), Centrul Naţional de Resurse pentru Lucrătorii de Tineret (CNRLT), Agenţia Interguvernamentală Francofonă (AIF)
Perioada    Aprilie 2006
Calificarea/Domeniu de specializare    Seminar de instruire „Managementul organizaţiei şi al proiectului” (certificat)

Instituţia/Organizatori    METS, Directoratul pentru Tineret şi Sport al Consiliului Europei, CNRT, CNTM
Perioada    11-18 mai 2006 (Soroca), 21-24 septembrie 2006 (Cahul), 1-9 decembrie 2006 (Strasbourg, Franţa)
Calificarea/Domeniu de specializare    Curs de Formare de Lungă Durată privind rolul tinerilor şi organizaţiilor de tineret în promovarea participării tinerilor în societate (certificate)

Instituţia/Organizatori    Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (MSPS)
Perioada    Iunie 2006
Calificarea/Domeniu de specializare    Seminar „Implementarea Sistemului naţional de referinţă pentru protecţia şi asistenţa socială a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane” (certificat)

Instituţia/Organizatori    „Wies i Europa” Stowarzyszenie Odnowy Obszarow Wiejskich (Polonia), Asociaţia pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin „Succes”
Perioada    Martie 2007
Calificarea/Domeniu de specializare     Atelier de lucru „Dezvoltarea spiritului de antreprenoriat în rândul tinerilor din aria rurală a Republicii Moldova” (certificat)

Instituţia/Organizatori    Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
Perioada    Aprilie 2007
Calificarea/Domeniu de specializare    Curs de perfecţionare în domeniul „Tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii pentru funcţionari publici” (certificat)

Instituţia/Organizatori    Proiectul UE „Suport pentru Organele de Implementare a Dezvoltării Regionale” în Moldova
Perioada    Februarie – mai 2007
Calificarea/Domeniu de specializare    Participant activ în cadrul Grupului de Lucru privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud 2007 – 2013 (certificat)

Instituţia/Organizatori    Social Support „Me-You-Us” Association şi The Friends of Disabled Society din oraşul Lodz (Polonia) în parteneriat cu Societatea Independentă pentru Educaţie şi Drepturile Omului din Moldova (SIEDO)
Perioada    Octombrie – decembrie 2007 (Polonia, R.Moldova )
Calificarea/Domeniu de specializare    Elemente şi forme de implementare a economiei sociale

Instituţia/Organizatori    PNUD Moldova, Proiectul „Dezvoltarea durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile în Republica Moldova”
Perioada    Iunie 2007
Calificarea/Domeniu de specializare    Modulul „Prestarea de servicii contra plată de către organizaţiile necomerciale” (certificat)

Instituţia/Organizaţia      IDIS ,,Viitorul”,( Marshall Memorial Fellowship Program (MMF)) 
Perioada    Ianuarie 2008 – decembrie 2008
Calificarea / Domeniu de specializare     “European Leadership and Political Learning for Highly Motivated Young Leaders in Moldova” , Bursier BTD (The Balkan Trust for Democracy (BTD) project)

Posedarea limbilor: (Nivel  5-1; 5 - excelent, 1-începător)
Limba    Citire    Vorbire  Scriere
Româna    Limba maternă
Rusa            4          4              4
Engleza        4          4              4
Franceza      4          4              4

Experienţa profesională:
Perioada    Decembrie 2008 - prezent
Locul    Chişinău
Compania / Instituţia    Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova
Funcţia    Consultant
Descrierea    Responsabil de elaborarea actelor normative şi legislative pentru implementarea politicilor ce vizează persoanele cu disabilităţi 

Perioada    Iulie 2005  - noiembrie 2008
Locul    Cahul
Compania / Instituţia    Consiliul Raional Cahul
Funcţia    Specialist principal în domeniul tineret în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului
Descrierea    Responsabil de realizarea politicii de tineret la nivel raional

Proiect/organizaţia care a implementat proiectul    Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” Chişinău
Denumirea proiectului „Consolidarea capacităţilor de angajare civică a tinerilor asociaţi din localităţile rurale din raionul Cahul”
Rolul/perioada    Iunie – decembrie 2007
Coordonator local în organizarea şi desfăşurarea activităţilor din proiect


Perioada    2005 - prezent
Locul    Cahul, Chişinău
Compania / Instituţia    Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”
Funcţia    Coordonator de programe
Descrierea    Responsabil de elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor organizaţiei

Perioada     2004 – 2007
Locul    Cahul
Compania / Instituţia    Centrul de Investigaţii Sociologice şi Studii de Piaţă  CBS – AXA(Chişinău)
Funcţia    Coordonator Sud
Descrierea    Responsabil de implementarea politicii companiei cât şi de coordonarea echipei de operatori de interviuri în regiunea sud a R. Moldova    

Proiect/organizaţia care a implementat proiectul    CRAION Contact Cahul
Denumirea proiectului „Actualizarea strategiei de dezvoltare a oraşului Cahul”
Rolul/perioada    Septembrie-decembrie 2006
Responsabil de elaborarea analizei domeniului cultural-educativ din cadrul strategiei

Perioada    Februarie – septembrie 2006
Locul    Raionul Cahul, Cantemir, Basarabeasca, com. Cucoara, s. Pelinei (rn. Cahul)
Compania / Instituţia    Centrul Naţional de Resurse pentru Lucrătorii de Tineret (CNRLT)
Funcţia    Facilitator
Descrierea    Responsabil de elaborarea Strategiilor Locale de Tineret în aceste unităţi teritorial-administrative

Perioada    Octombrie 2003 – iunie 2005
Locul    Cahul
Compania  / Instituţia    Liga Studenţilor „Libertatea”
Funcţia    Preşedinte
Descrierea    Responsabil de buna administrare a organizaţiei, de promovarea cât şi apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor

Perioada    Octombrie 2003 – iunie 2005
Locul    Cahul
Compania  / Instituţia    Asociaţia Studenţilor Europeni (AEGEE)
Funcţia
    Public Relation
Descrierea    Responsabil de promovarea imaginii cât şi de menţinerea unui contact continuu şi eficient în relaţiile externe ale organizaţiei

Domenii de interes:
Geopolitica, politici de tineret, istorie, sport

 
Prima / 2008 / Donea Ion
 
Prima
Contact
Harta
Vizitatori : 389517
Constituţia BTD | Despre Proiect | Cursuri de Instruire | Cercetare BTD | Evenimente | Publicaţii | Biblioteci | Autori | Links | Forum
Sus
Copyright © 2018 IDIS Viitorul -Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
Toate Drepturile Rezervate
Adresa : Chişinău, MD2005,
str. Iacob Hâncu 10/14
Tel. +373 22 21 09 32,
+373 22 21 36 32,
+373 22 22 71 30
Fax +373 22 27 67 86
Creat de Trimaran