Română  |  English
Prima
Contact
Harta
Chestionar
Considerati ca aportul D-tra este important pentru edificarea unei societati democratice?.
Sigur da
cred ca da
sigur nu
cred ca nu
Nu vad cum
Nu stiu
Votează
Arhiva
Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul IDIS Viitorul - Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
 
European Leadership Program
Democracy Debate
In calea spre Parlament
Prima / 2008 / Bejenaru Olga
Bejenaru Olga // Publicatii (0)

Email: obejenaru@yahoo.com

Formare profesională:

2006 - prezent  Doctorat- anul II,  Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”

2007- februarie- prezent- cursuri BTD (The Balkan Trust For Democracy), Program de instruire pentru tineri motivaţi „European Leadership and Political Learning for Highly Motivated Young Leaders in Moldova”, organizate de  Institutul pentru Dezvoltare şi Initiative Sociale (IDIS) „Viitorul"

2007 septembrie-iunie 2008- Centrul de studiere a limbilor „American Language Center”

2006- martie- prezent- membru a AMILOG (Asociaţia Moldo-Italiană de Logistică)

2005 -2006-    masterat in „Administrarea Afacerilor”, ASEM

2006-              Institutul European de Studii Politice din Moldova

2005-2006-     cursuri moldo-italiene in „Logistică şi Supply Chian Management”,   organizat de AILOG (Asociaţia Italiană de Logistică) şi ASEM

2001-2005-     Academia de Studii Economice din Moldova,  facultatea ”Relaţii Economice Internaţionale”, REI- Francez

2004-2005-    „Şcoala de liderism” ,organizată de către ADEPT (Asociaţia de Democraţie Participativă)

2003-2004-     Centrul de limbi moderne ”Studium Moldova”

1998-2001-     Liceul teoretic român-francez „Gh.Asachi”

 

Diplome:

Iulie 2008-           Certificat pentru participare în cadrul Şcolii „CONTACT”, Secţia Marketing, organizată de către АКБ”РУССЛАВБАНК” (ЗАО)- Rusia, Moscova

Iunie 2008-          Certificat pentru absolvirea Cursului de limba engleză, nivelul Intermediate, organizate de către „American Language Center”, Center for International Education ALC ALC şi „American Councils” Center for International Education ACTR ACCELS

Aprilie 2008-       Diplomă, pentru participare activă la prima sesiune a proiectului „Parlamentul Tinerilor”, Parlamentul Republicii Moldova, Institutul Tineretului Guvernator, NDI -Institutul Naţional Democrat, ADEPT- Asociaţia pentru Democraţie  Participativă

Februarie 2008-   Certificat de participare în cadrul programului „Dialoguri Transnistrene”2007-2008, APE- Asociaţia pentru politică Externă, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Republica Moldova

Decembrie 2007- Certificat, Vizită de studiu în Riga, Letonia „Experienţa Letoniei în procesul de integrare europeană”

Aprilie 2007-        Diplomă pentru participare la Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, ASEM

Aprilie2007-         Conferinţă, „Priorităţile Europenizării asupra Instituţiilor Publice în Republica Moldova: Tinereţea unei Democraţii”

Octombrie 2006- Februarie 2007- Certificat de absolvire a programului de dezvoltare ”Vînzări active şi încrucişate”, Chăşinău, Axa Management Consulting

Noiembrie 2006-   Diplomă- Institutul European de Studii Politice şi Consiliul Europei, Chişinău-Strasbourg

Noiembrie 2006-   participare la Conferinţa Internaţională Moldo-Italiană de Logistică „Obstacole şi oportunităţi în cadrul scenariului Europei Integrate”

Octombrie 2006-   Diplomă – magistru în economie, Academia  de Studii Economice din Moldova, facultatea ”Administrarea Afacerilor”

Septembrie2006-   Certificat „Logistics and Supply Chain Management”, AILOG- (Asociaţia Italiană de Logistică), ICE- Italian Institute for Foreign Trade, MAP- Italian Ministry of Productive Activities  şi ASEM

Iulie 2006-             Certificat de participare la „Universitatea de vară pentru Democraţie”- Strasbourg, Franţa,- Consiliul Europei, Institutul European pentru Studii Politice

Octombrie 2005-   Certificat de participare la Şcoala de Liderism, „ADEPT”-Asociaţia pentru Democraţie Participativă

Octombrie 2005-  Certificat „Excelenţa în deservire şi vânzări consultative ale produselor bancare    Mobiasbanca”, organizat de către BTD- Business Training Designers

Iulie 2005-            Certificat de participare la Şcoala de Vară, Molovata Nouă, „Organizarea unei companii electorale”, „ADEPT”-Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT”

Iulie 2005-             participare la „Congresul Mondial Român IV”, organizat de Consiliul Mondial Român, Iaşi, România

2005-                    Atestation AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)

2005-                    Diplomă - licenţiat în economie/interpret, Academia  de Studii Economice din Moldova, facultatea ”Relaţii Economice Internaţionale”,

Mai 2005-             Certificate of Appreciation for participation in the International Republican Institute-s „Women Political Workshop”

Aprilie 2005-        Certificate of Appreciation for participation in the International Republican Institute-s „Women Political and Advocacy”

2004-                    Certificat-Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, cursuri de limbă engleză, SRL „Studium Moldova”

2002-                   Diplomă pentru participare la cea de-a X Conferinţă Ştiinţifică Studenţească,  la ASEM

2002-                   Permis de conducere categoria ”B”

2001-                   Diplomă de bacalaureat,  Liceul teoretic roman-francez „Gh.Asachi”

 

Experienţă profesională:

2008 mai- prezent- Manager Produs, Secţia Piaţă Persoane Fizice, Departamentul Strategie şi Marketing, BC ”Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” SA

2006 Iulie -  mai 2008-  Expert, Direcţia credite de consum, Departamentul Comercial, BC ”Mobiasbanca” SA, Groupe Societe Generale

2005 August - iulie 2006-  economist-stagiar, Departamentul Comercial, BC ”Mobiasbanca” SA

2005 Mai-iulie -  coordonator de programe în „Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice” al Academiei de Studii Economice din Moldova

2005-  practica de producţie şi licenţă, la BC „Moldova Agroindbank”SA

2004-  stagiu lingvistic la ÎS Compania Aeriană „Air Moldova”

2004-  dansuri sportive la CSD „Codreana” (clubul de dansuri sportive)

2003-  organizare şi participare la TVC Republican din partea ASEM

2003-   participare la „Festivalul Talentelor de la REI”

2001-2005-  şef de grupă

2001-2004-  organizare şi participare la ”Zilele Francofoniei în Moldova”

 

Seminare:

Aprilie 2008-   Masă rotundă „Reforma agriculturii în Lituania: experienţă, lecţii învăţate şi impactul aderării la UE”, Fundaţia Moldo-Lituaniană, Centrul de Studii a Integrări Europene

Martie 2008-    Conferinţa a II a anuală Internaţională „Reglementarea Conflictului Transnistrean în Contextul Europenizării Republicii Moldova” APE- Asociaţia pentru politică Externă, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Republica Moldova

Octombrie 2006- „Vînzări active şi Încrucişate”, Compania de trening „Axa Management Consulting” şi BC”Mobiasbanca”SA

Octombrie 2005-  „Excelenţa în deservire şi vânzări consultative ale produselor bancare    Mobiasbanca”, organizat de către BTD- Business Training Designers

Septembrie 2005-  „Şcoala Politică pentru Tineret”, organizată de către NDI- Institutul Internaţional Democrat

Iunie 2005-   „Practical Business Training for Younger Scientist”, ASM ( Academia de Ştiinţe din Moldova), CRDF (Fundaţia SUA de Cercetare şi Dezvoltare Civilă), MRDA (Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova)

Febr 2005-  masă rotundă „Tinerii in Sprijinul schimbărilor: Învăţămintele ultimelor alegeri din Romania şi Ucraina”, Colegiul Invizibil din Moldova, Fundaţia Soros Moldova, „ADEPT”-Asociaţia de Democraţie Participativă”, ZNAYU- Iniţiativa Civilă, Ucraina, „Pro-Democraţia”, România

Febr 2005- „Observarea alegerilor de la teorie la practică”, fundaţia Friedrich Naumann

Febr 2005- „Monitorizarea alegerilor parlamentare din 6 martie 2005”, NDI- Institutul Naţional Democrat

2004- curs „Gestion et Administration des Entreprises”, Management Strategique, Universite d’Orleans, Franta

2004-         „The 7 Ecosy Summer Camp for a reunited Europe”, Năvodari, România

2004-         Şcoala politică pentru tineret, „Strategii de campanie electorală: formarea instructorilor pentru coaliţie”, NDI-  Institutul Naţional Democrat

 

Abilităţi:

Utilizare PC:  Microsoft Word, Internet, Excel, Access, Microsoft Project, Power Point, typing, fax, xerox

 

Limbi vorbite:

Romana- limba maternă

Rusa- fluent

Franceza- fluent

Engleza- bine

 

 

 

Publicaţii:

“Oportunităţi de creştere a competitivităţii economice în Republica Moldova” - „Revista Economică” Nr.5 (60), Chişinău, martie 2008, p.

 

„Potenţialul de export al produselor vinicole - Sintagmă sau Certitudine”, - „Revista Economică” Nr.2 (58), Chişinău, iunie 2007, p.88-91

 

„Planul de export şi Logistica”-   „Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători”, Chişinău, ASEM 2007

     

„Potenţialul de export al produselor vinicole”,- „Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători”(19-20 aprilie),Chişinău, ASEM 2007, p.138-140

 

„Potenţialul de export al produselor vinicole”,- „Priorităţile Europenizării asupra instituţiilor publice în Republica Moldova: Tinereţea unei Democraţii”, Institutul pentru Dezvoltre şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, Bons Offices, Chişinău 2007, p.19-23, în format electronic

http://www.leader.viitorul.eu/expertlib.php?l=ro&id=92

 

Sistemul de distribuţie en-gros in Republica Moldova”,- Logistica în Moldova. Obstacole şi oportunităţi în cadrul scenariului Europei Integrate”, Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău 2007, p.32-34

 

"Globalizarea si modificarea caracterului relaţiilor economice internaţionale (la nivel naţional sau al companiilor)", Chişinău, ASEM, 2006

 

 Exprimer dans une phrase la faculte de REI”,- „ REI Francophone”, Academia de Studii Economice din Moldova, 2004

 

Carriere reve ou realite- „REI Francophone”, Academia de Studii Economice din Moldova, 2003

 

Hobby:

Muzică, sport, turism, dans, teatru, driving

 
Prima / 2008 / Bejenaru Olga
 
Prima
Contact
Harta
Vizitatori : 389517
Constituţia BTD | Despre Proiect | Cursuri de Instruire | Cercetare BTD | Evenimente | Publicaţii | Biblioteci | Autori | Links | Forum
Sus
Copyright © 2018 IDIS Viitorul -Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
Toate Drepturile Rezervate
Adresa : Chişinău, MD2005,
str. Iacob Hâncu 10/14
Tel. +373 22 21 09 32,
+373 22 21 36 32,
+373 22 22 71 30
Fax +373 22 27 67 86
Creat de Trimaran