Română  |  English
Prima
Contact
Harta
Chestionar
Considerati ca aportul D-tra este important pentru edificarea unei societati democratice?.
Sigur da
cred ca da
sigur nu
cred ca nu
Nu vad cum
Nu stiu
Votează
Arhiva
Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul IDIS Viitorul - Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
 
European Leadership Program
Democracy Debate
In calea spre Parlament
Prima / Securitatea Regională
Securitatea Regională
18.08.2007
  Terrorism and its Balkan specifics
english
Terrorism is a phenomenon accompanying the entire known human history. Terrorists actions and acts of violence against the individuals or a group of people in relation to their government and public activities have been known since the ancient times. In the Middle Ages, the Roman popes even legalized conspiracies against and assassination of kings and emperors evading their control, and only the use of poison was prohibited. In the 17th-19th century, the sea piracy, which in cerrtain forms still exist today, caused many troubles to countries andgovernments.
Gen. Bojidar Popov
18.08.2007
  War against terrorism: Impications for the Bulgarian military
english
Any analysis of 9/11's impact on bulgaria and especially on the national military should begin with the clarification how this date and the consequent events reflected on and still influence Bulgarian society. One of the noticeable changes that took place in the United States was not only the outburst of patriotism but also a sharp rise in the level of public trust in the state institutions, especially in the American military. A similar effect did not occur, however, in Bulgaria.
Valeri Ratdsev
18.08.2007
  The Military as a Political Actor in Russia: the Cases of Moldova and Georgia
english
Was the Russian military intervention in Moldova and Georgia in 1992-95 an attempt by Moscow toregain the geopolitical space lost after the collapse of the Soviet Union as some scholars claim? Whatwere the role and the interests of the Russian military in these two conflicts? It is argued here that therewas no geopolitical design underlying the two interventions, since Russian foreign policy was/ischaracterised by a plurality of actors with no single institution able to work out and implement apolitical strategy.
Andrea Mörike has been working for the Forum per i problemi della pace e della guerra, Florence, and is currently working at the German Bundestag in Berlin.
18.08.2007
  POLITICAL & SECURITY STATEWATCH N.8-9 (January-February 2006)
english
The Bulletin is a bilingual monthly publication aiming to provide analysis on various elements of domesticand foreign policy, as well as on some issues of special interest for Moldova. In order to accurately monitorthe major trends and developments, the Institute of Development and Social Initiatives (IDIS) “Viitorul”calculates the Political and Security Statewatch (PSS) indicators. The PSS indicators are calculated using aspecial methodology.
Monthly bulletin on Moldova issued by IDIS VIITORUL
18.08.2007
  Tehnologie şi inteligenţă în conflictele militare
româna
Acţiunile de luptă moderne dau tot mai mult dimensiunea reală a aportuluiinteligenţei şi tehnologiei militare la obţinerea succesului strategic, operativ şi tactic.Războaiele cele mai recente, avem în vedere cel puţin conflictele din Iugoslavia(1999), Afghanistan (2001-2002) şi Irak (1991 şi 2003), au probat pe deplin valenţeledeterminante ale binomului inteligenţă - tehnologie în înfruntarea armată. S-ademonstrat, indubitabil, mai ales în aceste ultime conflicte de mare amplitudine şidinamică acţională, că surprinderea tehnologică1 şi informaţională, sublimat alinteligenţei umane şi artificiale, a avut, are şi va avea un rol decisiv în confruntareamilitară.
Autori: Vasile Popa, CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE
18.08.2007
  Politica strategico-nucleară americană. Evoluţii de-a lungul a 60 de ani.
româna
Mai mult decât orice altă inovaţie în tehnologia militară, apariţia armelor nucleare a determinat o reconsiderare radicală a rolului războiului în politica mondială şi a conceptelor strategice pe care s-a bazat aceasta în trecut. Războiul atinsese proporţii covârşitoare şi teribile încât însăşi posibilitatea sa părea de neînchipuit. Mai mult ca niciodată, strategiile naţionale s-au concentrat mai mult pe ideea prevenirii conflictului decât pe câştigarea acestuia. Unii teoreticieni au mers într-atât de departe încât să sugereze că potenţialul distructiv al noii arme a golit de conţinut utilitatea războiului ca instrument de rezolvare a conflictelor internaţionale.
Iulia Bădăluţă
18.08.2007
  Europe After NATO Expansion: The Unfinished Security Agenda
english
The debate on European security over the past several years has focused almostexclusively on the question of whether, and to which countries, the NorthAtlantic Treaty Organization (NATO) should expand its membership. Withthe near certainty of NATO Parliaments ratifying the admission to NATO ofPoland, Hungary and the Czech Republic in 1999, two important policy issuesnow loom: how enlargement will a ect NATO's contribution to European security,and whether further enlargement is a preferable course of action to otheralternatives for enhancing security in Europe.
Kori Schake, Institute on Global Conflict and Cooperation
18.08.2007
  Enhancing Security Through Regulating Minority Issues: Challenges to policy-making
english
In a world facing grave global challenges, the accommodation of ethnic minorities' claims is an intrisic particle of the strife for security. The article is based on the assumption that minorities are both security-building as well as a security-threatening factor. Hence, they critically affect policy-making at all levels, and in return, Policy-making should comprehend and reflect minority issues.
Plamen Raldsev
18.08.2007
  The Shanghai Cooperation Organization: a new regional mechanism for commbating terrorism, ethnic separatism, and religious extremism
english
The Shanghai Cooperation Organization is anew type of international organization that has provided unprecedented mechanisms and channels for dialogue and communication among countries with different backgrounds of religions, cultures, social systems, and ideologies, thus minimizing misunderstanding and possible conflicts among them.
Antonina Habova
17.08.2007
  NATO, între certitudini şi aşteptări
româna
Modelată pentru realităţi politico-militare care au început să se modifice înultimul deceniu al secolului trecut, Organizaţia Atlanticului de Nord a fost pusă înfaţa unor provocări noi. Pentru a-şi demonstra credibilitatea şi ataşamentul faţă devalorile pe care le-a apărat de la înfiinţare, dar şi pentru a gestiona eficient noileriscuri şi ameninţări specifice perioadei post Război Rece, NATO a iniţiat unprofund proces de adaptare la noile condiţii.
CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE
17.08.2007
  ANUL 2003. UNICITATE, EVOLUŢIE, PERSPECTIVE
româna
În evoluţia politicilor de securitate iniţiate după dispariţia bipolarităţii lumii, anul 2003 ocupă un loc distinct, marcând într-o anumită măsură apelul la instrumentele real-politikului în acest secol.1. Au continuat procesele de stabilizare a securităţii, mai ales pe continentul european. Iniţiativele, programele şi politicile adoptate pentru întărirea mediului de securitate în lume şi-au demonstrat utilitatea, chiar dacă rezultatele şi ritmurile de implementare a realităţilor proiectate nu au fost cele dorite.
16.08.2007
  IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2004
româna
Cea mai puternică alianţă militară a tuturor timpurilor devine, pe zi ce trece, şimai puternică. Puterea ei nu constă numai în arsenalul şi în arealul ei, ci şi în fi losofi aei, mai exact în capacitatea ei de a se modela, de a se adapta noilor împrejurări,noilor ameninţări şi de a-şi asuma noi riscuri şi noi responsabilităţi. De fapt, NATOnu este o simplă capacitate de reacţie. NATO este o forţă generatoare de forţă, desiguranţă şi de stabilitate.
16.08.2007
  Fizionomia acţiunilor militare
româna
Aşa cum era de aşteptat, acţiunea militară constituie domeniul supus celor maiprofunde transformări în ultimii ani, unele sesizabile cu uşurinţă, altele profunde,exprimate doar prin rezultatele obţinută în situaţii concrete.Deşi, prin natura sa, acţiunea militară este caracterizată printr-un dinamismperpetuu, ritmul modificărilor din ultimii ani poate fi explicat printr-o mutaţieintervenită în relaţiile internaţionale ale ultimului deceniu. De la adoptarea CarteiNaţiunilor Unite, în 1949 ...
CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE
16.08.2007
  CRIZE ŞI INSTABILITATE ÎN EUROPA
româna
Transformările produse în mediul internaţional de securitate în ultimul deceniu,cu precădere în ultima sa perioadă, au făcut ca toată atenţia comunităţii internaţionalesă se îndrepte către clarificarea unei viziuni care să contribuie la o consolidare a păciişi securităţii mondiale, deci la reducerea stărilor conflictuale de orice natură, implicit,la reducerea, până la eliminare, acolo unde este posibil, a cauzelor ce le generează.Această viziune presupune, în esenţă, identificarea la scară globală avulnerabilităţilor, a posibilelor riscuri şi ameninţări ce ar putea conduce la apariţiaunor surse de instabilitate sau agravarea unora deja existente.
Autori: Alexandra Sarcinschi,Mihai Dinu - UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE, CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE
14.11.2005
  INTERNATIONAL CONFERENCE “Neighboring NATO and EU: Policy Implications for Moldova’s security and European aspirations”
româna
NATO after Istanbul Summit and how it has been transformed to play a key role in the euro-atlantic and international security environment, in other words its role in addressing global security challenges. A few examples:•After the earthquake in Pakistan a few weeks ago, NATO quickly launched a major relief operation, in particular airlifting most needed goods and equipment to the disaster area. •In July, NATO started to airlift African Union troops to the Sudanese crisis region of Darfur. •Later during the summer, we stepped up our military presence in Afghanistan , to provide security for the Parliamentary elections.
Materiale pentru Conferinta
15.04.2005
  PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII ŞI STRATEGIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI
româna
Acest demers ştiinţific se concentrează asupra a două întrebăricheie.Prima este dacă există sau nu un tip distinct de ordine în lumea dedupă războiul rece şi, dacă da, care sunt elementele ei principale. A doua întrebare este dacă această ordine ar trebui sau nu definită în termenii globalizării.După o decadă şi jumătate din cadrul erei post-războiului rece, este timpul să ne întrebăm dacă există, de fapt, ceva de genul acestei nou apărute ordini.
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
01.01.2005
  STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE (vol II)
româna
Volumul al doilea din ciclul „Studii de securitate şiapărare” reuneşte în paginile sale trei teme importante prinstringenta lor actualitate, rod al strădaniei cercetătorilorştiinţifici Constantin Moştoflei, Alexandra Sarcinschi şi PetreDuţu din Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare.Cele trei materiale se intitulează:Strategice de Securitate şi Apărare.Cele trei materiale se intitulează: „Elemente noi în studiulsecurităţii naţionale şi internaţionale”, care este o abordareoarecum nouă a securităţii din perspectiva reprezentăriisociale.
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
01.01.2005
  STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE (vol I)
româna
Securitatea naţională continuă să-şi demonstrezecomplexitatea. În bună măsură din cauza lumii în care trăimşi soluţiilor proiectate pentru problemele sale. Mediul desecuritate se află într-o continuă remodelare şi schimbare.Pentru provocări noi, se cer soluţii noi, care să răspundărealităţilor.Anul 2004, anul primirii României ca membru cudrepturi depline al Alianţei Nord-Atlantice, constituie unmoment de răscruce pentru securitatea naţională şi apărare.
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
01.01.2005
  STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE
româna
În ciuda încercărilor unui număr mare de specialişti de agăsi o formulare clară, precisă şi cuprinzătoare a conceptului desecuritate, majoritatea definiţiilor acceptate la nivelinternaţional scot în evidenţă diverse caracteristici alesecurităţii naţionale, în special, cum ar fi valorile naţionale,durata şi intensitatea ameninţărilor, lipsa războiului, modul deviaţă acceptabil ş.a.Una dintre definiţiile ce ne-au atras atenţiaeste cea dată de Jozef Balazj1...
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
15.12.2004
  APĂRAREA COLECTIVĂ ŞI APĂRAREA NAŢIONALĂ
româna
Mediul de securitate de după Războiul Rece secaracterizează prin frontiere din ce în ce mai deschise. Fluxurilede bunuri şi de investiţii, dezvoltarea tehnologică şi progresuldemocraţiei au adus mai multă libertate şi prosperitateoamenilor.Totodată, peisajul de securitate, în care se înscrie şiRomânia, cunoaşte o schimbare fundamentală, care pune capătmoştenirii Războiului Rece şi perioadei de tranziţie din anii‘90.
Dr . Constantin MOŞTOFLEI, Dr. Petre DUŢU - UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE, CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE
 
Pagina: 12
 
Prima / Securitatea Regională
 
Prima
Contact
Harta
Vizitatori : 389078
Constituţia BTD | Despre Proiect | Cursuri de Instruire | Cercetare BTD | Evenimente | Publicaţii | Biblioteci | Autori | Links | Forum
Sus
Copyright © 2018 IDIS Viitorul -Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
Toate Drepturile Rezervate
Adresa : Chişinău, MD2005,
str. Iacob Hâncu 10/14
Tel. +373 22 21 09 32,
+373 22 21 36 32,
+373 22 22 71 30
Fax +373 22 27 67 86
Creat de Trimaran