Română  |  English
Prima
Contact
Harta
Chestionar
Considerati ca aportul D-tra este important pentru edificarea unei societati democratice?.
Sigur da
cred ca da
sigur nu
cred ca nu
Nu vad cum
Nu stiu
Votează
Arhiva
Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul IDIS Viitorul - Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
 
European Leadership Program
Democracy Debate
In calea spre Parlament
Prima / Cercetare BTD
Cercetare BTD
11.07.2013
  Problemele integraţioniste ale Republicii Moldova
româna
Destrămarea Uniunii Sovietice a condiţionat apariţia viitoarelor relaţii dintre cele 15 state, care au rezultat şi care prin forţa împrejurărilor au rămas legate prin interese reciproce. Dezmembrarea fostului imperiu a pus problema cu privire la restructurarea şi păstrarea spaţiului ex-sovietic. Toate statele „noi”, inclusiv Republica Moldova, au moştenit de la fosta Uniune sistemul energetic unic, sistemul unic de transport şi legături de telecomunicaţie, sistemul unic al conductelor petroliere şi de gaz, cât şi libertatea populaţiei de a se deplasa dintr-un stat în altul. Toţi aceşti factori în ansamblu au dat posibilitatea unei întregiri şi colaborări în arealul ex-sovietic mai intensive, spre deosebire de cel european, iar specializarea unor republici în producerea unei anumite producţii a făcut să se simtă necesitatea unei reintegrări economice în condiţiile formării pieţelor de desfacere şi a dependenţei politice de fostul centru. Ideea transformării URSS într-o comunitate economică a statelor suverane a schimbat radical caracterul relaţiilor interstatale ale fostelor republici unionale.
student, USM | Stegărescu Vasile
11.07.2013
  Procesul de stereotipizare în mass-media
româna
Încă de la apariţia comunicări în masă, mass media s-a confruntat cu problema răspândirii stereotipurilor odată cu transmiterea informaţiilor. Acesta este probabil singurul domeniu în care chiar şi un nespecialist ar putea afirma cu uşurinţă că mass media se face responsanbilă de promovarea a ceea ce, pe bună dreptate, este departe de a fi real.
studentă, USM | Brad Iulia
11.07.2013
  Promovarea imaginii mediului privat
româna
Suntem în perioada cînd companiile sunt nevoite să folosească Relaţiile Publice la justa lor valoare în cel mai complex mod, de altfel acestea vor fi într-un puternic dezavantaj competitiv pe piaţă deoarece PR-ul la moment constituie cea mai sigură investiţie pentru perspectiva unei afaceri.
manager de proiecte, Parcul Ştiinţifico-Tehnologic „INAGRO” | Luchin Andrei
11.07.2013
  Managementul liniilor fierbinţi
româna
Obiectivele Cercetării:• Scopul lansării fiecării linii fierbinţi• Urmărirea nivelului de accesibilitate a liniilor fierbinţi• Numărul persoanelor responsabile de la o linie fierbinte • De a constata numărul solicitărilor pe parcursul anului 2012
reporter, Centrul de Inestigaţii Jurnalistice | Rotaru Tatiana
11.07.2013
  Discursul politic - un instrument de crearea a imaginii politice. Studiu de caz ( Discursul Premierului din 13 februarie 2013)
româna
După obţinerea independenţei, Republica Moldova se află într-o continuă criză, fie ea economică sau de altă natură, dar cu siguranţă este şi într-o permanentă criză politică. Ultimile evenimente din ţară au dat peste cap tot ceea ce înseamnă coaliţie de guvernare, activitate politică, actori politici şi nu în ultimul rând vectorul european spre care tindeau. Tot ce a mai rămas din aşa zisa ,,cultură politcă” nu sunt decât showurile ieftine ale asa zişilor ,,politicieni”, replicile dure aruncate unul altuia şi PR-ul negru folosit drept armă de răzbunare.
studentă,USM | Garaba Galina
11.07.2013
  Supravegherea de vecinătate – mecanism de asigurare a securităţii comunitare
româna
Despre evoluţia conceptului supravegherii de vecinătate menţionăm că, Neighborhood Watch (NHW) sau Supravegherea de Vecinătate (în alte cazuri Paza Comunitară) este un model econom şi eficient, bazat pe sentimentul de solidaritate comunitară şi ajutor reciproc, conceput pentru a spori gradul de securitate şi prevenire a infracţionalităţii la nivel de comunitate. Supravegherea de vecinătate este un parteneriat între poliţie şi public. Fiecare membru al unei comunităţi, indiferent de vîrstă, poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii, prin supravegherea comunităţii şi comunicarea activităţilor suspecte către organele de poliţie.
specialist principal în domeniul tineretului, Consiliul Raional Ialoveni | Pletosu Victor
11.07.2013
  Inovarea și Antreprenoriatul
româna
Astăzi Inovaţia reprezintă o componentă esenţială a activităților economice și sociale, care asigură succesul afacerii. Rezultatele activităților inovative au un impact direct și pozitiv asupra competitivității pe plan local și global, încât inovarea pare a fi o oportunitate sigură de dezvoltare, cu precădere pentru statele devansate din punct de vedere economic.Gestiunea activităților inovative la nivel național, presupune o cunoaștere temeinică a acestora. În Republica Moldova încă nu se dispune de un sistem oficial de evidență și analiză a activităților inovative și a celor legate de transferul tehnologic, deși în țările Uniunii Europene inovarea face, deja de un deceniu, obiect de studiu al statisticilor oficiale . Astfel, cercetarea privind evaluarea economică a inovării este una din primele încercari de abordare cantitativă și calitativă a inovării în întreprinderile din RM.
Popa Olga
11.07.2013
  Integrarea europeană a Republicii Moldova fără Strategie de informare şi comunicare
româna
Republica Moldova se îndreaptă spre Uniunea Europeană, obiectivul principal atît pe plan extern, cît şi intern al ţării noastre, odată cu venirea la putere, din 2009, a partidelor cu orientare democratică. Acest obiectiv a fost inclus în Programul Guvernului condus de Iurie Leancă drept prioritate pentru primele 100 de zile pentru Guvernul. Uniunea Europeană a devenit mai mult decît un vector pentru statul nostru, odată ce standardele, experienţa şi regulile comunitare sunt preluate practic în toate domeniile, de la politică, cultură, economie şi chiar agricultură. Pentru ca să preluăm aceste practici europene, tot Europa ne oferă resurse financiare. Modul în care sunt aplicate aceste practici este verificat minuţios, la fel, de experţi comunitari. Toate acestea se realizează pentru ca statul nostru să acceadă la spaţiul celor mai democratice valori.
Frasuneac Irina
11.07.2013
  Medierea în Republica Moldova. Provocări şi soluţii
româna
Complexitatea relaţiilor sociale generează necesitatea dezvoltării unor noi modalităţi de soluţionarea conflictelor, în condiţii de eficienţă şi efectivitate.În acest sens medierea poate fi o alternativă pentru procesul de judecată sau un supliment al acestuia. Medierea reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane Medierea este orientată spre rezolvarea neînţelegerilor de orice natură prin facilitarea atingerii unui compromis unanim acceptabil, convenabil. Astfel, substituind calea judiciară sau mediind unele aspecte în cadrul procesului judiciar (ex. Divizarea bunurilor în devălmăşie, masei succesorale, etc.) medierea este aptă să ofere un şir de avantaje atăt beneficiarilor serviciilor de mediere cît şi altor stakeholderi.
lector, Colegiul Internaţional de Administrare şi Business | Ciaglic Tatiana
11.07.2013
  Rolul investitorilor şi a statului în cadrul parcurilor industriale din Republica Moldova
româna
În condiţiile Republicii Moldova, pînă la adoptarea primei legi cu privire la parcurile industriale, Legea nr. 162 din 13 iulie 2007 (Legea nr. 162), practic nu exista nici o formă structurală care valorifica cu eficienţă platformele industriale de dimensiuni mari, cu excepţia companiei CAAN din oraşul Străşeni. S.A. „CAAN”, anterior MFC „Maşfrigcomplect” este fondată în conformitate cu Legea cu privire la privatizare (nr. 627-XII din 04.07.1991, Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (nr. 845-XII din 03.01.1992) şi alte acte normative ale Republicii Moldova conform declaraţiei de constituire din 28 septembrie 1995. În anul 1996 compania a fost supusă restructurării prin aprobarea de către Consiliul Creditorilor de Stat a Planului de restructurare. Din momentul realizării Planului de restructurare şi până în prezent unul din principale genuri de activitate ale Societăţii este darea în locaţiune a încăperilor productive, auxiliare, altor maşini, utilaje şi echipamente. În prezent compania „CAAN” este organizată în formă de societate pe acţiuni, care, de fapt, a activat după principiul unui parc industrial.
studentă, IRIM | Gorobeţchi Marina
11.07.2013
  Angajarea tinerilor în cîmpul muncii. Probleme de sistem
româna
Nu in zadar se zice ca viitorul apartine noilor generatii, ca tinerii sunt cei care vor schimba viitorul, ca ei poarta responsabilitatea in fata intregii societati si ca de ei depinde dezvoltarea sociala, cea economica si in general progresul tarii si imbunatatirea imaginii acesteia. Ei sunt motorul civilizatiei si ei reprezinta baza populatiei active din interiorul unei tari, cei care aduc idei inovatoare si cei care decid viitoarea soarta a intregii lumi, a intregii omeniri.
studentă, ASEM | Raţă Victoria
11.07.2013
  Analiza de intelligence în cadrul Serviciul de Informaţii şi Securitate al Rep. Moldova
româna
Securitatea naţională este acel set de concepte care, prin acţiunile pe diverse paliere ( politic, economic, diplomatic etc. ) au ca prim – scop apărarea, protecţia şi promovarea valorilor şi intereselor fundamentale ale Republicii Moldova. Oricare strategie de securitate trebuie să răspundă nevoii şi obligaţiei de protecţie legitimă împotriva ameninţărilor şi riscurilor.
student, Școala Națională de Studii politice și Administrative, Bucureşti | Bivol Dragoş
11.07.2013
  Rolul comentariilor pozitive la pozele postate pe site-urile de socializare în dezvoltarea imaginii de sine
româna
Utilizarea site-urilor de socializare de către populație a devenit foarte în vogă în ultimii ani. ”Vorbește cu mine!, Spune-mi părerea ta despre mine!, Ce crezi despre mine?, Comentează poza...acestea sunt cele mai frecvente mesaje ale proprietarilor de profil virtual. În prezent se studiază foarte mult cum influențează mesajele și comentarea pozitivă a pozelor asupra imaginii de sine. În urma unei microcercetări individuale am presupus că comentariile pozitive au un efect pozitiv asupra percepției imaginii oamenilor despre corpul său. Care de fapt s-a dovedit o ipoteză falsă. O a doua ipoteză a fost că femeile sunt mai afectate decît bărbații de comentariile pozitive care pe parcurs s-a dovedit a fi validă. În cele din urmă am comparat imaginea de sine a bărbaților și a femeilor, unde au fost identificate anumite diferențe semnificative.
studentă, Sociologie, USM | Carcea Elena
11.07.2013
  Raportul clasa politică – mase populare în Republica Moldova
româna
Noile transformări social-politice din Republica Moldova îndreptate spre integrarea în UE au cuprins populaţia de un val de încredere artificială. Vizitele înalţilor oficiali occidentali, vicepreşedinintele SUA J. Biden (11 martie 2011), cancelarul german A. Merkel (22 august 2012) şi Preşedintele Comisiei Europene J.M. Barroso (29-30 noiembrie 2012), prin mesajul lor de încurajare adresat clasei politice de la Chişinău au făcut ca masele din Republica Moldova să spere că se vor face simţite reformele, că vom începe să avem un trai mai bun. Însă (în opinia autorului) tranziţia a devenit o stare permanentă, un status-quo. Mai mult decît atît partidele de la putere au pornit o luptă în interiorul coaliţiei de guvernare care sa soldat cu demisia Guvernului şi a Preşedintelui Parlamentului. Aceste evenimenete au marcat începutul unei crize politice cu durata de de o sută de zile. Producerea alegerilor anticipate a fost evitată graţie semnării unui nou acord între fracţiunile parlamentare ale PLDM, PDM şi PL. Pînă la alegerile regulamenare noua/vechea coaliţie creată (CPE) are la dipoziţie mai puţin de doi ani pentru a pune în practivcă obictivele de guvernare asumate încă în 2010.
student, FRIŞPA, USM | Bîrca Constantin
11.07.2013
  Turismul rural
româna
În această cercetare voi încerca să descriu situaţia actuală a turismului rural din Republica Moldova. Urmarind îndeaproape activităţile cîtorva pensiuni din ţara dar şi acţiunile autorităţilor competente în vederea susţinerii procesului de dezvoltare a turismului rural voi încerca să identific motivele pentru care turismul rural stagnează dar şi eventualele soluţii care pot aduce beneficii directe comunităţilor rurale.
jurnalist independent | Chirilov Dorina
11.07.2013
  Dimensiunea economică a securităţii. Cazul Republicii Moldova
româna
Scopul acestei lucrări este de a cerceta dimensiunea economică a securităţii naţionale a statelor prin intermediul elucidării cazului Republicii Moldova. Valorificarea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective: analiza istoriografică a cercetării dimensiunii economice a securităţii, determinarea rolului factorului economic în politica externă a Republicii Moldova, analiza riscurilor şi ameninţărilor asupra securităţii economice a Republicii Moldova. Prezenta lucrare ţine să demonstreze faptul că în condiţiile actuale ale procesului de globalizare, factorul economic reprezintă elementul-cheie a relaţiilor internaţionale şi motivaţia de bază a acţiunilor statelor pe arena internaţională. În acest context, factorul economic devine principalul generator de conflicte de unde putem conchide relevanţa studierii acestuia în procesul de asigurare a securităţii.
studentă, FRIŞPA, USM | Tarsina Vera
11.07.2013
  Impactul mass mediei asupra politicii interne şi externe a Republicii Moldova
româna
Acest studiu ţine să aducă la cunoştinţa publicului larg despre rolul mass-mediei în activitatea politică a statelor, mai ales, în contextul modernizării mijloacelor de comunicare în masă şi creării unui spaţiu informaţional global. Prin urmare, se impune condiţia adaptării instituţiilor principale de stat la noile tendinţe venite din partea spaţiului mediatic pentru asigurarea transparenţei decizionale în politica internă şi externă.
studentă, FRIŞPA, USM | Nofit Ludmila
25.07.2007
  Influenţa Factorului Rus Asupra Relaţiei Chişinău - Comrat
româna
Alegerile din Găgăuzia sînt interesante din punctul de vedere al relaţiilor dintre Comrat şi Chişinău. Aşteptările sînt modulate de rezultatele alegerilor anterioare. Astfel, după turbulenţele din perioada 1990 — 1993, care au marcat profund negativ relaţiile comunităţii găgăuze cu autorităţile moldoveneşti, alegătorii găgăuzi au avut timp de aproximativ un deceniu marele “privilegiu” să voteze pentru forţe politice care cîştigau alegerile şi guvernau în Republica Moldova. De fapt, preferinţele alegătorilor găgăuzi coincideau cu preferinţele majorităţii electoratului din Republica Moldova, uneori anticipîndu-le.
Maxim BAIBUS, student USM, FRISPA | BAIBUS Maxim
13.07.2007
  Moldova - China: realizări şi perspective
româna
Tînărul stat Republica Moldova a fost recunoscută de Republica Populară Chineză la doar 5luni după declararea independenţei sale la 30 ianuarie 1992 . China va deschide ambasada sa la Chişinău la 21 octombrie 1994, iar Excelenţa Sa, Ambasadorul Li Fengli va deveni primul ambasador acreditat al Chinei în Republica Moldova. Nici Republica Moldova nu va întîrzia prea mult deschizînd, ambasada sa la Beijing în martie 1996. Relaţiile moldo-chineze de acum înainte vor evolua constant, fiind caracterizate de o predilecţie sporită a părţilor pentru schimburi de vizite la diferite nivele, inclusiv la nivelul înalţilor demnitari de stat, în timpul cărora statele au reuşit să elaboreze un cadrul juridic larg şi mecanisme pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale în diverse domenii.
Zinaida ADAM, studenta USM, FRISPA | ADAM Zinaida
11.07.2007
  Adocacy în domeniul politicilor de tineret din Republica Moldova
româna
Pînă mai nu demult noţiunea de advocacy era puţin cunoscută şi utilizată în Republica Moldova. Acest fapt este pe cît se poate de firesc, deoarece advocacy este un adevărat instrument al democraţiei şi al manifestării spiritului civic participativ, iar Republica Moldova este o ţară tînără, fără prea multă experienţă în ceea ce înseamna „demos cratos”, adica puterea exercitată de popor. Însă treptat, în virtutea unor circumstanţe, cum ar fi libera circulaţie a informaţiei, promovarea valorilor democratice, consolidarea sectorului asociativ şi importul de experienţă de la „titanii” democraţiei – SUA şi statele UE, se observă o tendinţă de a spori gradul de receptivitate şi de utilizare a advocacy.
Anastasia IURI-APOSTOL | IURI-APOSTOL Anastasia
 
Pagina: 12
 
Prima / Cercetare BTD
 
Prima
Contact
Harta
Vizitatori : 389670
Constituţia BTD | Despre Proiect | Cursuri de Instruire | Cercetare BTD | Evenimente | Publicaţii | Biblioteci | Autori | Links | Forum
Sus
Copyright © 2018 IDIS Viitorul -Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
Toate Drepturile Rezervate
Adresa : Chişinău, MD2005,
str. Iacob Hâncu 10/14
Tel. +373 22 21 09 32,
+373 22 21 36 32,
+373 22 22 71 30
Fax +373 22 27 67 86
Creat de Trimaran