Română  |  English
Prima
Contact
Harta
Chestionar
Considerati ca aportul D-tra este important pentru edificarea unei societati democratice?.
Sigur da
cred ca da
sigur nu
cred ca nu
Nu vad cum
Nu stiu
Votează
Arhiva
Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul IDIS Viitorul - Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
 
European Leadership Program
Democracy Debate
In calea spre Parlament
Prima / Securitatea Regională
Securitatea Regională
01.01.2004
  AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII
româna
La mai mult de un deceniu de la încheierea Războiului Rece, constatăm cutristeţe că aşteptările noastre nu s-au confirmat. După o jumătate de secol dominatăde pericole, riscuri şi ameninţări la adresa securităţii mondiale, care şi-au găsitsuportul şi s-au dezvoltat pe fondul nenumăratelor vulnerabilităţi provocate deconfruntarea ideologică susţinută de mijloace militare, a urmat o scurtă perioadă dedestindere. În euforia momentului am nutrit speranţa că sosise timpul pentru o lumemai bună şi mai sigură. Din fereastra de oportunitate creată, a apărut o uriaşă Cutie aPandorei, pe care, de atunci, comunitatea internaţională se străduieşte să o închidă.Procesul înaintează cu greu, între succese şi semisuccese.
Autor: Col. (r.) dr. Grigore ALEXANDRESCU, CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE
01.01.2004
  REACŢIA RAPIDĂ ÎN OPERAŢIA MILITARĂ
româna
Acţiunile (intervenţiile, reacţiile) rapide fac parte din strategia tuturor armatelordin lume, însă cu adevărat nu le pot desfăşura decât cele ce au o mare mobilitate şi ocapacitate de proiecţie a forţei remarcabilă.O vreme s-a crezut că bătălia se duce şi se va duce între forţele de invazie (careacţionează totdeauna ofensiv, rapid şi masiv) şi forţele care se apără, acestea folosind,în principiu, strategii temporizatoare şi de uzură.
CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE
01.01.2004
  Războiul bazat pe reţea şi viitorul strategiei militare
româna
Noua filosofie pe suportul căreia se restructurează şi modernizează AlianţaNord-Atlantică, conceptul european comun de securitate şi apărare, constituirea unorstructuri militare de acţiune şi de reacţie cu o compunere internaţională, crearea unorforţe speciale care să fie în măsură să lupte împotriva terorismului, ciberterorismului,criminalităţii şi celorlalte ameninţări asimetrice şi să contribuie semnificativ lareducerea noilor vulnerabilităţi şi, mai ales, folosirea suportului unor tehnologii înalteşi al tehnologiei informaţiei şi comunicării sunt deja realităţi.
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
01.01.2004
  PROIECŢIA FORŢEI. DETERMINĂRI
româna
Proiecţia forţei este un produs al dilatării spaţiului, o promovare a intereseloractorilor politici şi o consecinţă a creşterii mobilităţii trupelor în toate cele trei mediide confruntare: terestru, maritim şi aerian. Proiecţia forţei este o componentă aproiecţiei puterii, care presupune un sistem de acţiuni politice, financiare, economiceşi militare, a căror esenţă o reprezintă exercitarea puterii în relaţiile de putere. Sepoate realiza fie prin acţiuni în domeniile amintite, care să impună un anumit timp decomportament, fie prin proiecţia efectivă în teatru a unei forţe capabile să impună,prin mijloace violente sau prin descurajare, voinţa celui care o întreprinde.
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
01.01.2003
  Profesionalizarea Armatei României în contextul integrării în N.A.T.O.
româna
Termenii armată, armată de masă, armată de profesie, conscripţie, mercenar, militar de carieră, militar în termen, militar angajat pe bază de contract, profesie, profesia de militar, profesionalizare, profesionist, profesionist militar, profesionalizarea armatei, voluntariat, voluntar sunt frecvent utilizaţi atât de către specialişti, cât şi în vorbirea curentă. De aici, posibilitatea apariţiei unor confuzii în înţelegerea sensului lor de către cei care îi folosesc. Din dorinţa de a evita asemenea erori de interpretare, prezenta lucrare începe prin definirea acestora.
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
01.01.2003
  PRINCIPII ALE RĂZBOIULUI ŞI LUPTEI ARMATE
româna
Legile şi principiile războiului şi ale luptei armate sunt, deopotrivă, repere importante în investigarea şi înţelegerea acestui fenomen şi, componente ale structurii de rezistenţă în alternanţa război-pace, în continuum-ul acţiune reacţie a societăţii omeneşti în situaţii-limită în toate epocile. Ele sunt constantele şi consonantele acestui fenomen, îi dau consistenţă şi durată, continuitate şi forţă, întrucât pun temelia oricărei acţiuni, ajută la organizarea, planificarea acţiunilor, la stabilirea şi eşalonarea corespunzătoare a priorităţilor...
General de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva, CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE
29.11.2001
  SECURITATEA NAŢIONALĂ LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI
româna
Asocierea intereselor nationale cu evolutia mediuluiintern si international ar putea sugera la prima vedereo conditionare logica, reciproca si directa a intereselor de catremediu. În realitate, influenta are un caracter accentuat unisens,interesele nationale constituie categorii politice cu un grad deperenitate mult mai accentuat decât evolutiile mediului desecuritate, în schimb, modul în care statele îsi promoveazainteresele determina profund evolutia mediului.
CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE SECURITATE
 
Pagina: 12
 
Prima / Securitatea Regională
 
Prima
Contact
Harta
Vizitatori : 389517
Constituţia BTD | Despre Proiect | Cursuri de Instruire | Cercetare BTD | Evenimente | Publicaţii | Biblioteci | Autori | Links | Forum
Sus
Copyright © 2018 IDIS Viitorul -Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
Toate Drepturile Rezervate
Adresa : Chişinău, MD2005,
str. Iacob Hâncu 10/14
Tel. +373 22 21 09 32,
+373 22 21 36 32,
+373 22 22 71 30
Fax +373 22 27 67 86
Creat de Trimaran