Română  |  English
Prima
Contact
Harta
Chestionar
Considerati ca aportul D-tra este important pentru edificarea unei societati democratice?.
Sigur da
cred ca da
sigur nu
cred ca nu
Nu vad cum
Nu stiu
Votează
Arhiva
Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul IDIS Viitorul - Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
 
European Leadership Program
Democracy Debate
In calea spre Parlament
Prima / Igor MUNTEANU / Este Moldova pregătită pentru UE?
14.08.2007
Este Moldova pregătită pentru UE?
Igor Munteanu, director executiv al organizaţiei IDIS Viitorul
Versiune tipar
   

La 27 februarie 2005, cu 2 săptămîni înainte ca alegerile parlamentare să schimbe „la faţă” peisajul politic de la Chişinău, Republica Moldova a semnat la Brussels un Plan de acţiune cu UE. Deşi nu se referă la obligativitatea asimilării „aquis-ului comunitar” şi nici nu promite „o perspectivă europeană”, mult aşteptată la Chişinău, Planul de acţiune este centrat pe cîteva priorităţi: (1) implicarea UE în procesul de reglementare a conflictului transnistrean (inclusiv managementul eficient al frontierei cu Ucraina), (2) consolidarea instituţiilor democratice şi supremaţia legii (alegeri, libertatea de expresie, justiţie), (3) consolidarea sectorului privat şi relansarea reformelor economice (regim de tarife preferenţiale), (4) întărirea capacităţii administrative şi judiciare (anticorupţie, stoparea migraţiei ilegale, readmisia), (5) eradicarea sărăciei şi întărirea relaţiilor cu organizaţiile financiare internaţionale.

Ce poate face Europa pentru Moldova?
Spre deosebire de alţi ani în care a tratat cu RM de pe „poziţii de forţă”, Comisia Europeană pare să fie mult mai favorabilă Moldovei. Deschiderea Delegaţiei UE la Chişinău şi implicarea directă a UE în procesul de reglementare sînt semne clare de interes faţă de RM, dar aceste semnale nu trebuie să se oprească aici. Ce aşteaptă moldovenii de la UE? O perspectivă europeană, după 2007, dacă Planul de acţiune va fi aplicat satisfăcător. Îndeplinirea criteriilor politice de la Copenhaga, în a doua fază, ar trebui să ducă la aderarea Moldovei.  În al doilea rînd, liberalizarea regimului de vize. UE ar putea perfecta vize Schengen multiple pe termen mai lung pentru diverse categorii de persoane. De exemplu, persoanele şi delegaţiile oficiale (membrii guvernului, parlamentarii), oamenii de afaceri, cercetători ştiinţifici ar trebui să beneficieze de vize Schengen multiple pe 3-5 ani; studenţii, elevii, lectorii universitari  -  pe 1-2 ani (un asemenea acord a fost deja semnat de Franţa şi Italia cu Federaţia Rusă). Liberalizarea regimului de vize ar contribui la „europenizarea” instituţiilor din RM şi, totodată, la uşurarea presiunii emigraţioniste, inclusiv prin legalizarea migranţilor ilegali, care n-au comis alte încălcări ale legii, şi stabilirea unor cote, iniţial pentru muncitorii sezonieri, ulterior şi pentru alte categorii. În al treilea rînd, deschiderea asimetrică şi reală a pieţei UE pentru producătorii din Republica Moldova, care ar include eventual şi accesul garantat pentru exporturile (legalizate de RM) din Transnistria, astfel ca oamenii de afaceri de acolo să fie interesaţi să se înregistreze ca agenţi economici legali ai Republicii Moldova.
Chiar de la prima sa sesiune din aprilie 2005, Parlamentul RM a adoptat unanim o Declaraţie Politică declarînd aderarea la UE drept obiectiv strategic. Guvernul a adoptat un Program de implementare a Planului de acţiune. Progresul va fi măsurat prin rapoarte periodice de evaluare. Autorităţile moldovene aveau obligaţia de a prezenta un raport la un an de implementare (2005 –2006), în timp ce UE va efectua o evaluare paralelă (în iunie). Nerăbdător să-şi confirme angajamentele asumate, Ministerul de Externe de la Chişinău a elaborat în 2005 două rapoarte intermediare (în lunile august şi noiembrie), rămase fără comentarii din partea UE. Aceste rapoarte interimare au fost intens criticate de societatea civilă din RM, nici unul nefiind suficient de credibil, transparent, şi documentat.
UE a descurajat orice discuţii privind conturarea unei finalităţi de integrare a RM. Moldovenii ar dori să audă un mesaj clar: vă primim, chiar dacă nu acum. O altă problemă – cu efecte demoralizatoare pentru Moldova - este că relaţiile UE promovate în regiune au fost centrate mult timp pe optica „businessului comun” cu Rusia, ceea ce se reflectă indirect şi asupra atenţiei acordate unor ţări mai mici, cum este Moldova. Mai mulţi experţi menţionează că într-un stat slab şi o ţară săracă este foarte greu să convingi societatea să efectueze reforme dureroase fără a defini în mod explicit care este scopul final, sau fără ca obiectivele de integrare să fie recunoscute ca atare de UE.
La rîndul său, UE pedalează pe o abordare numită generic „ambiguitate constructivă”, aşteptînd ca autorităţile de la Chişinău să se mobilizeze pentru atingerea obiectivelor de integrare, edificînd un stat viabil, stabil şi democratic, pe baza unor legături strînse şi valori europene legate de democraţie, supremaţia legii, drepturile omului, inclusiv libertatea de expresie. Un fel de: faceţi voi ce trebuie şi apoi mai vedem.

Ce poate face Moldova pentru „europenizarea” sa?
Din păcate sau din fericire, RM nu are alternativă faţă de oferta UE (Planul de acţiune) şi, respectiv, înţelege că doar aplicarea cu succes a acestui Plan îşi va putea demonstra credibilitatea, îi va oferi accesul pe pieţele europene şi îi va aduce sprijin financiar şi politic.
Dar un obstacol important faţă de implementarea Planului este chiar modul în care a fost conceput: prea complicat, prea ambiţios şi prea general totodată. Negociind în regim confidenţial şi avînd la activ o experienţă mai mult decît modestă, autorii („scriitorii”) actualului Plan de acţiune au încercat să deseneze o ofertă cît mai ambiţioasă pentru UE, şi totodată cît mai dificil de implementat pe plan intern. Integrarea UE rămîne exclusiv la nivelul discursului bombastic al politicienilor, în RM, şi aproape niciodată nu coboară la nivelul politicilor sectoriale. Reformele sînt condiţionate extern, iar rolul birocraţiei de stat în implementarea politicilor care derivă din structura Planului este cel puţin dubios. Calitatea serviciului public este sub orice critică, iar ajustările propuse prin Strategia de Reformă a Administraţiei Centrale (decembrie 2005) se ciocnesc în mod explicabil de rezistenţa factorului politic.
Existenţa unei stabilităţi politice relative în anul 2005, datorate unei cooperări „constructive” între PCRM şi aliaţii săi politici, reprezintă cu siguranţă un factor necesar, dar insuficient pentru convertirea aspiraţiilor în materie de politici efective. Stabilitatea politică se datorează consensului atins de către toate formaţiunile parlamentare din RM în vederea obţinerii unui statut de membru al UE. Totuşi, Moldova nu este astăzi nici măcar „candidat potenţial” pentru că se confruntă cu numeroase slăbiciuni structurale. Problema cheie ţine de calitatea reformelor interne pentru că, chiar dacă s-ar găsi o soluţie fezabilă în 2006 pentru reglementarea conflictului transnistrean, RM tot nu ar fi capabilă să se asocieze Uniunii Europene: instituţiile sale sînt prea slabe, autorităţile publice prea dominate de „verticala puterii”, în timp ce economia subterană şi conflictul nereglementat din Transnistria sînt piedici mult prea serioase pentru a speria chiar şi pe cei mai înfocaţi „avocaţi” ai RM în UE. Drept o gravă carenţă a RM este şi „conservarea” unei abordări asistenţialiste faţă de UE, odată cu evitarea responsabilităţii individuale şi mimarea unui proces de reforme interne, mult prea dependent de finanţtarea externeă. Lipsa de gîndire strategică în gestionarea procesului intern de „europenizare” prin „contaminare instituţională” poate fi astăzi cel mai mare obstacol pe calea integrării europene a RM.  Procesul este dificil şi nimeni nu trebuie să se aştepte la concesii în aplicarea regulilor de calificare ale UE.

 
Prima / Igor MUNTEANU / Este Moldova pregătită pentru UE?
 
Prima
Contact
Harta
Vizitatori : 389517
Constituţia BTD | Despre Proiect | Cursuri de Instruire | Cercetare BTD | Evenimente | Publicaţii | Biblioteci | Autori | Links | Forum
Sus
Copyright © 2018 IDIS Viitorul -Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
Toate Drepturile Rezervate
Adresa : Chişinău, MD2005,
str. Iacob Hâncu 10/14
Tel. +373 22 21 09 32,
+373 22 21 36 32,
+373 22 22 71 30
Fax +373 22 27 67 86
Creat de Trimaran