Română  |  English
Prima
Contact
Harta
Chestionar
Considerati ca aportul D-tra este important pentru edificarea unei societati democratice?.
Sigur da
cred ca da
sigur nu
cred ca nu
Nu vad cum
Nu stiu
Votează
Arhiva
Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul IDIS Viitorul - Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
 
European Leadership Program
Democracy Debate
In calea spre Parlament
Prima / Constituţia BTD
Constituţia participanţilor la programul BTD Fellowship | Regulamentul intern al Programului BTD | Prezentarea Programului
 
Constituţia participanţilor la programul BTD Fellowship
Versiune tipar
   

CONSTITUŢIA

Participanţilor la programul BTD Fellowship
„European Leadeaship Training for Highly Motivated Young Leaders in Moldova”


 Noi, participanţii la programul BTD Fellowship „European Leadeaship Training for Highly Motivated Young Leaders in Moldova”,  pornind de la aspiraţiile şi dorinţa noastră de a ne afirma ca lideri ai ţării noastre, conştientizăm necesitatea  de a ne  consolida şi maximiza abilităţile şi capacităţile profesionale.
Având în vedere că acest program îşi propune drept scop să contribuie la creşterea şi susţinerea unei noi generaţii de formatori de opinie prin intermediul transferului sistematic de practici utile de instruire şi de experienţe; noi, beneficiarii bursei BTD, considerăm că respectarea programului de studii a acestui program este în favoarea noastră.
Considerând demnitatea umană, respectul reciproc, drepturile şi libertăţile omului, libera dezvoltare a identităţii personale şi a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul opiniilor drept valori supreme; şi fiind conştienţi de responsabilitatea şi obligaţiunile care recurg din statutul de participant la acest program, ne angajăm să respectăm prevederele incluse în prezenta Constituţie pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestui proiect.


Titlul I Principii generale
 
Drepturile şi libertăţile fundementale

1.1 Principiile democratice, drepturile şi libertăţile omului, libera dezvoltare  a identităţii personale şi a personalităţii umane şi dreptatea reprezintă valori supreme ce necesită a fi respectate de către fiecare participant.

1.2 Oricărui participant îi este garantată libertatea gîndirii şi a opiniei, precum şi  exprimarea оn public a argumentelor şi a criticii, atîta timp cît aceasta nu va prejudicia onoare, demnitatea sau drepturile altei persoane. 

1.3 Respectarea demnităţii umane este o datorie primordială a fiecărei persoane,  care este implicată în desfăşurarea acestui program indiferent de statutul acesteia.

1.2 Participanţii recunosc şi garantează dreptul tuturor la păstrarea, dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor culturale, politice, lingvistice, entice şi religioase.


Participare şi cooperare

2.1  Ajutorul mutual va constitui baza cooperării dintre participanţi.

2.2   Iniţiativele bine fondate şi argumentate vor fi susţinute şi promovate.
2.3   Nici o persoană nu va lua decizii ce vor afecta tot grupul fară a se consulta în prealabil cu ceilalţi. Este necesară negocierea şi votarea oricărei propuneri.

2.4  Fiecare participant are dreptul să se implice activ într-o discuţie.

2.5  Este interzisă defaimarea persoanei, оndemnul la agresiune, ură naţională şi politică, la violenţă publică, precum şi la alte manifestări neadecvate în timpul situaţiilor tensionate ce ar putea apărea în timpul dezbaterilor.

2.6 Se interzice monopolizarea discuţiei de către un singur participant.


Titlul II  Îndatoriri / Obligaţiuni

3.1 Fiecare participant trebuie să demonstreze o atitudine adecvată faţă de tipul practici de instruire.
 
3.2 Fiecare participant trebuie să-şi asume responsabilitatea de a duce la bun sfоrşit sarcinile pe care şi le-a asumat, s-au i-au fost atribuite оn mod democratic.

3.1 Fiecare participant trebuie să dea dovadă de punctualitate. În caz de întîrziere,  locul se va ocupa оn cea mai mare linişte.

2.7 Expunerea argumentelor se va face pe rоnd, ordinea participanţilor va fi stabilită de ordinea în care aceştia vor face un semn corespunzător cu mîna.

3.3 Telefoanele mobile trebuie deconectate оn timpul şedinţelor de lucru.

Titlul III  Dispozitii finale

Prezenta Constituţie este adoptată în mod democratic de către majoritatea participanţilor Programului BTD Fellowship „European Leadeaship Training for Highly Motivated Young Leaders in Moldova”. 
Odată  intrată în vigoare la data de 11.12.3006 Constituţia programului BTD  reprezintă Legea Supremă a acestuia, care va guverna relaţiile dintre participanţi şi va contribui la asigurarea unui climat favorabil pentru realizarea scopurilor programului.
Constituţia se va considera a fi nulă odată cu  finisarea Programului BTD Fellowship „European Leadeaship Training for Highly Motivated Young Leaders in Moldova” noiembrie 2006 - iunie 2007.

 
Prima / Constituţia BTD
 
Prima
Contact
Harta
Vizitatori : 389670
Constituţia BTD | Despre Proiect | Cursuri de Instruire | Cercetare BTD | Evenimente | Publicaţii | Biblioteci | Autori | Links | Forum
Sus
Copyright © 2018 IDIS Viitorul -Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
Toate Drepturile Rezervate
Adresa : Chişinău, MD2005,
str. Iacob Hâncu 10/14
Tel. +373 22 21 09 32,
+373 22 21 36 32,
+373 22 22 71 30
Fax +373 22 27 67 86
Creat de Trimaran