03.09.2013
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” anunţă lansarea unei noi ediţii a Şcolii de Instruire Politică pentru tinerii lideri din Republica Moldova
În perioada 2-15 septembrie 2013, IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Fundaţia germană Hanns Seidel, va selecta noii participanţi ai programului de instruire politică pentru sesiunea de toamnă. 
Şcoala de Instruire Politică va cuprinde atât cursuri teoretice, cât şi practice, grupate în module de instruire. Fiecare modul va cuprinde 5 ore teoretice şi una practică, şedinţe ale Clubului Politic, precum şi o lucrare ce va fi efectuată de fiecare participant pe parcursul programului. Cursurile vor fi susţinute de experţi naţionali şi internaţionali din mediul academic, cel de afaceri şi administrare publică, diplomaţi de carieră şi alţi actori publici.
Participanţii la proiect vor fi instruiţi să comunice eficient, să negocieze, să creeze grupuri de lucru ad-hoc şi să îşi planifice strategic activităţile, având astfel oportunitatea de a cunoaşte în detaliu aplicarea teoriei politice, analiza statistică şi economică, simularea situaţiilor politice reale şi verificarea cunoştintelor prin intermediul sesiunilor de dezbateri, conferinţe şi stagii practice.
Cerinţe faţă de aplicanţi:
1. Să fie tineri cu vârsta cuprinsă între 16-30 ani, studenţii din anii I şi II au prioritate;
2. Să fie activ implicat în activităţi civice/extracurriculare;
3. Să demonstreze prin dosarul de participare potenţialul de a deveni lider, formator de opinie într-un anumit domeniu de activitate. Acestei cerinţe i se va acorda o atenţie deosebită în procesul de selecţie;
4. Să dispună de timp pentru a asista la activităţile şcolii;
5. Să expedieze dosarul de participare care va include:
- Formularul de participare (Formularul poate fi descărcat aici: http://leader.viitorul.org/files/Formular_de_aplicare_concurs_2013.doc sau ne puteţi contacta la telefon pentru a solicita transmiterea acestuia pe e-mail) şi eseu pe tema: „În 2050 R. Moldova…”;
- Curriculum Vitae.
Dosarele vor fi depuse/trimise la adresa:  Chişinău, str. Iacob Hincu 10/14, MD2005, Moldova, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitorul” sau prin email la adresa concurs@viitorul.org  cu subiectul: Pentru proiectul de instruire politică.
Termenul limită de aplicare este 15 septembrie, ora 18:00.
Persoanele selectate vor fi contactate pentru un interviu.
Pentru informaţii suplimentare: Cristina Avram, asistentă de proiect,  cristina.avram@viitorul.org, tel. 022 22 18 44, 069606627
 
Copyright © 2018 IDIS Viitorul -Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
Toate Drepturile Rezervate
Adresa Chişinău, MD2005,
str. Iacob Hâncu 10/14
Tel. +373 22 21 09 32,
+373 22 21 36 32,
+373 22 22 71 30
Fax +373 22 27 67 86