22.07.2011
Descrierea campaniei de educatie civica

Campania de educație civică – 2011

 

Proiectul de dezbateri „În calea spre parlament” implementat de IDIS „Viitorul” și organizația cehă Agora-CE include în 2011 o componentă de educație civică. În 2011 în R. Moldova se vor desfășura alegerile locale, fapt care a determinat aceste organizații să contribuie la promovarea de către tinerii implicați în acest proiect în 2010 a unei campanii civice de stimulare a participării la vot în 8 localități: s.Horodişte, r-nul Călăraşi; s.Sipoteni, r-nul Călăraşi; or. Teleneşti; s.Negureni, r-nul Teleneşti; or.Cimişlia; s.Mihailovca, r-nul Cimişlia; s.Cania, r-nul Cantemir; Or. Cantemir.

În fiecare localitate vor fi create echipe din 3 persoane de bază: coordonatorul local adult şi doi elevi implicați în concursul de dezbateri (din ediția  2010 sau 2011). În jurul echipei de titulari vor fi adunați mai mulţi elevi doritori de a se implica în campania de educație civică pentru stimularea participării la vot la alegerile locale.

În cadrul seminarelor de instruire în localități din luna februarie-martie 2011 va fi distribuită informația despre campania de educație civică, vor fi discutate posibilele activități ale campaniei. Coordonatorii locali adulţi vor forma nucleul echipei locale şi vor pune în discuție ce activități ar putea fi organizate în localitatea lor. Ideile exprimate vor fi prezentate de echipa de bază la un atelier de lucru organizat la sfîrșitul lunii martie în Chișinău. 

La atelierul de la sfârșitul lunii martie la Chișinău vor fi invitaţi să participe echipele de bază (3 persoane) din cele 8 localități. Vor fi discutate planurile și posibilele activități ale campaniei de educație civică în localități. Ulterior, doi facilitatori din cadrul IDIS „Viitorul” vor vizita aceste localități pentru a-i ajuta să-și determine activitățile de educație civică. 

Campania de educație civică este preconizată să dureze două luni înainte de data alegerilor locale, iar în luna septembrie 2011 va fi organizat la Chișinău un atelier de evaluare a campaniei.

IDIS „Viitorul” va elabora și pune la dispoziția echipelor din localități materiale de educație civică: postere, stikere, pixuri, carnete, pe care echipele le vor utiliza în localitate în activitățile planificate.

Echipele locale vor avea libertatea să decidă asupra activităților ce urmează a fi realizate, în corespundere cu specificul localităților. Echipa titulară va fi instruită în cadrul atelierului din martie referitor la diferite tipuri de activități de educație civică, care vor fi diferite în toate localităţile în dependenţă de deciziile echipei de bază.

 DIS „Viitorul” va pune la dispoziția echipelor toată informația de care dispune referitor la campaniile de educație civică în baza experienței pe care a adunat-o de-a lungul anilor.

 
Copyright © 2018 IDIS Viitorul -Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale
Toate Drepturile Rezervate
Adresa Chişinău, MD2005,
str. Iacob Hâncu 10/14
Tel. +373 22 21 09 32,
+373 22 21 36 32,
+373 22 22 71 30
Fax +373 22 27 67 86